Những sai lầm thường gặp trong một video marketing

Video marketing là 1 hình thức marketing rất phổ biến ngày nay. Tuy nhiên, để thực hiện marketing hiệu quả thì cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Dưới đây là những sai lầm thường gặp trong một video marketing mà các bạn cần biết. Đặt nhầm ngân sách quảng cáo: Đôi khi … Chi tiết